Национална програма на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец продължава с последователната си политика по повишаване на благополучието на своите ученици. С оглед на осъзнатата полза от развиване на социални и емоционални компетентности на учениците и ефективното сътрудничество с родители, ръководния екип кандидатства и спечели финансиране по Национална програма на Министерство на образованието и науката „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работици“ и ще назначи социален работник в училище.
Целите на програмата са:
– Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
– – Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
– – Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
– – Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *