COVID-19

Как да се предпазим от Covid-19?

10 прости правила за работа с компютър

 

 

С обич в сърцата! 

 В края на първата онлайн учебна седмица получихме множество видео послания, които благодарните ученици изпращат  до учителите си. В тях те споделят колко им харесват онлайн уроците, но и колко им липсват преките контакти с любимите учители и приятели от училище и искат да са отново заедно. Послания отправиха и част от учителите към своите прекрасни ученици. Обединихме всички тези емоционални послания в трогателно видео, което носи посланието „ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“

Благодарим Ви за любовта и отдадеността! 

Към видеото >>>

 

Заповед за утвърждаване на Училищни правила за провеждане на образователно-възпитателния процес в НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Училищни правила за провеждане на образователно-възпитателния процес в НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 

Риск-регистър-COVID-19

Извънреден инструктаж – COVID-19

Програма за извънреден инструктаж – COVID 19

Инструктаж на работно място – COVID-19

Онлайн инструктаж