Европейски ден на спорта в училище – 2022 година

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.  

Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“

Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ Основни цели: *Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците; *Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца; *Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения. Очаквани резултати: *Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището; *Подобрени Прочети повече

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“ е насочен към: • обогатяване общата култура на учениците • създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви • осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда • повишаване на грамотността, критичното и аналитично мислене • създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности • създаване на интерес и любов към изкуството • подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници • осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността.   Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ С отпуснатите средства по Прочети повече

Национална програма на МОН „Mотивирани учители и квалификация“

Системата на училищното образование в България има нужда от мотивирани и подготвени учители. Анализите показват потребност от разработване и реализиране на мерки за компенсиране на тази необходимост. Политика на Министерството на образованието и науката е осигуряване на условия за подготовка на успешни педагогически специалисти, които ежедневно преодоляват предизвикателства и имат потенциал за развитие. За реализирането и се създават възможности за: – Компенсиране недостига от учители; – Придобиване на допълнителна квалификация „учител по ..“ от действащи учители и други специалисти от системата на училищното образование; – Осигуряване на допълнителни обучения за мотивирани специалисти с висше образование за включване в системата на Прочети повече

Национална програма на МОН „Отново заедно“

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика.     Програмата предвижда и занимания в областга на науките, изкуствата, технлогиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират личностното им развитие. Тя се изпълнява на територията на Прочети повече

Национална програма на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец продължава с последователната си политика по повишаване на благополучието на своите ученици. С оглед на осъзнатата полза от развиване на социални и емоционални компетентности на учениците и ефективното сътрудничество с родители, ръководния екип кандидатства и спечели финансиране по Национална програма на Министерство на образованието и науката „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работици“ и ще назначи социален работник в училище. Целите на програмата са: – Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи; – – Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими Прочети повече

Да изградим „хотел“ за насекоми

През тази учебна година стартира участието на педагогически специалисти от Начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец в програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. Те са първите учители от област Велико Търново – участници в тази програма. Екипът от учители, участващи в професионална учеща общност „Компетентности в училище: умения на XXI век в час“, планира и организира проектно-базирано обучение с фокус развиване на уменията у учениците. С огромно желание учениците изградиха „хотел” за насекоми, който да бъде техен дом. Необходимостта от изграждане на този „хотел” е породена от факта, че все повече насекоми загиват, а те са Прочети повече

Извъкласни дейности, предлагани от физически и юридически лица, на територията на училището през учебната 20- 2021 година

Извъкласни дейности, предлагани от физически и юридически лица, на територията на училището през учебната 2020- 2021 година  Футбол Петър Димитров   Училищни групи и клубове: Клуб „Аз и природата“ с ръководител Андрияна Анчева-Йорданова Клуб „Вече съм голям и се справям сам“ с ръководител Мариела Терзиева Клуб „Малки медиатори“ с ръководител Мая Станева Клуб „Приказна математика“ с ръководител Верка Саламанова Клуб “Приятелите на Ябълка” с ръководител Соня Узунова Клуб по танци “Пъстра въртележка” с ръководител Горица Мирчева Клуб „Религия“ с ръководител Зоран Мамучевски

НАСОКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19

👉Разпространението на COVID-19 по целия свят създаде сред обществото стрес, несигурност, страх и паника. Събития като пандемии, природни бедствия и икономически катастрофи предизвикват кризи на дезадаптация у населението. 👉Едни от първите симптоми на емоционален дистрес са безпричинна тревожност и паника, нарушения на съня, апетита, раздразнителност, потиснато настроение, плачливост, страх от неизвестното, натрапливи действия, презапасяване с храна, битови стоки и лекарства. !!!Ето и някои препоръки, разработени от специалистите от Психиатрия и военна психология на Военномедицинска академия – ВМА “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]