НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец – пилотно училище по проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL)

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец стана пилотно училище по проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL), който се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Проектът има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование (SEE). Образователните практики за социално и емоционално обучение ще бъдат събирани и споделяни за по-нататъшно използване като свободно достъпни отворени образователни ресурси за подпомагане на преподавателите с педагогически и дидактически инструменти за справяне с развитието на уменията на учениците за самоуправление, самоосъзнаване, социална информираност, отговорно решение създаване, отношения и ценности.

В периода 30 март – 1 април 2022 г. училищният екип по проекта участва в среща на SEEVAL училищата в хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани. По време на срещата се обсъдиха резултатите от проведените в училищата проучвания на нагласите за социално-емоционално учене, осъществи се работилница за социално-емоционално учене чрез театрални методи и се демонстира ползата на дигиталните технологии за развиване на социална и емоционална интелигентност.

Училищният екип по проекта е в състав:

Иван Пейчев – заместник-директор, учебна дейност

Мариела Терзиева, Снежана Василева – старши учители

Галя Николова – учител

Марина Александрова – ресурсен учител

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *