Да изградим „хотел“ за насекоми

През тази учебна година стартира участието на педагогически специалисти от Начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец в програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. Те са първите учители от област Велико Търново – участници в тази програма. Екипът от учители, участващи в професионална учеща общност „Компетентности в училище: умения на XXI век в час“, планира и организира проектно-базирано обучение с фокус развиване на уменията у учениците.

С огромно желание учениците изградиха „хотел” за насекоми, който да бъде техен дом. Необходимостта от изграждане на този „хотел” е породена от факта, че все повече насекоми загиват, а те са естествените опрашители на растенията. Това поражда изчезването на много растителни видове.

Децата са много любопитни, наблюдателни и ако се насочи вниманието им в правилната посока, изучавайки микрокосмоса на насекомите, могат да научат много тайни за връзката между живите организми и растителния свят. Ето защо поставихме на учениците от нашето училище интересна изследователска задача, свързана със света на насекомите. Учениците работиха по екипи според възрастта си.

В часовете по Човекът и природата третокласниците трябваше да открият информация за насекоми, които ги вълнуват и по интересен начин да я представят пред учениците от първи и втори клас. Това се прие с голям интерес. Разделиха се на групи, търсиха любопитни факти, снимки и интересни начини за представяне на събраната информация.

Задачата към екипа на учениците от втори клас бе в часовете по Математика да направят проект на „хотела” и да извършат нужните изчисления за неговото изработване.

В изграждането на „Хотел за насекоми“ се включиха всички ученици от училище. Готовият „хотел” вече се обитава от насекоми, които първокласниците откриха в гората и внимателно пренесоха в него.

Следващото предизвикателство пред малките природолюбители е да наблюдават какво се случва там през четирите сезона и да го отразяват в специално създаден за целта дневник. Всеки клас ще записва какво е предизвикало интереса им, какво са наблюдавали. Всеки месец учениците ще се събират и ще споделят своите открития, впечатления и заключения.

Най-добрият начин децата да опознаят насекомите е да отидат и да се запознаят с тях лично като ги разглеждат, слушат какви звуци издават, подават им храна и следят какво правят. Личните им впечатления ще им помогнат много повече да разберат какъв е истинският животински и растителен свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *