Търсим специалисти по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, в рамките на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, сформира две групи – вокална група и група за съвременни танци и два отбора по волейбол – момичета и момчета. В тази връзка се търсят специалисти в съответните направления. Можете да подадете CV и копие на документи за завършено образование в канцеларията на училището всеки делничен ден до 23.06.2022 г. от 8 до 16.30 часа или на следния електронен адрес: direktor@nucginchev.com. Целите на националната програма са: – Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им Прочети повече

Лясковското начално училище – домакин на среща за споделяне на добри образователни практики

            Начално училище “Цани Гинчев” – град Лясковец бе домакин на мобилност по Националната програма на МОН “Иновации в действие”. То посрещна училища-партньори от два големи града – 98 НУ “Св. св. Кирил и Методий” – град София и ОУ “Антон Страшимиров” – град Бургас.             Лясковското начално училище получава статут на иновативно с решение на Министерския съвет № 523 от 22.07.2021 г.  Осъзнавайки ролята на емоционалната интелигентност и адаптивността за благополучието на учениците, училищният екип разработва проект, насочен към усъвършенстване на уменията на XXI век и прилагане на подходите на социално-емоционалното учене в училище. Прочети повече

НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец – пилотно училище по проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL)

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец стана пилотно училище по проект “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL), който се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Проектът има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование (SEE). Образователните практики за социално и емоционално обучение ще бъдат събирани и споделяни за по-нататъшно използване като свободно достъпни отворени образователни ресурси за подпомагане на преподавателите с педагогически и дидактически инструменти за справяне с развитието на уменията на учениците за Прочети повече

Учениците от НУ „Цани Гинчев“ отбелязаха 22 март – Световния ден на водата под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“

Днес, 22 март, светът отбелязва международния ден на водата с тазгодишно мото „Подземните води – да направим невидимото видимо.“ Кампанията бе част от превантивната програма на МКБППМН при Община Лясковец. По време на същата бе изнесена информация за важността на природния ресурс – вода, важността от разумното му ежедневно използване и опазване чистотата на същия, подземните води, кладенците, ролята им в живота на човек. Информацията бе подготвена от секретаря на МКБППМН при Община Лясковец и поднесена от двама учители, съответно във втори и в трети клас, на НУ „Цани Гинчев“. След изнесената информация учениците при НУ „Цани Гинчев“ – гр. Прочети повече

Занимания по интереси – клуб „Родолюбие“

Клубът по “Родолюбие” в първи клас има за цел да разшири кръгозора на първокласниците за заобикалящия ги свят, да ги запознае с традициите и обичаите на българския народ, да получат по-широка представа за живата и неживата природа и т.н. Децата по интересен и забавен за тях начин представиха семействата си, като всеки един трябваше да го представи, така че останалите деца да научат интересни факти за всяко дете. По този начин децата се опознават и по-лесно се приобщават към новата среда в училище. По интересен начин се представиха и пред учениците в училище – нарисуваха себе си и съучениците си Прочети повече

Занимания по интереси – клуб „Бързи, смели, сръчни“

В часовете по Занимания по интереси – Клуб „Бързи, смели, сръчни“ основната ни цел е подобряване физическата активност и двигателните качества на учениците, грижа за здравето им чрез спортни, щафетни, състезателни и развлекателни игри. Формиране на мотивация и траен интерес за необходимостта от заниманията със спорт. Игрите спомагат за възпитание на положителните личностни качества – нравствени, волеви, работа в екип и чувство за отговорност и взаимопомощ. Разучихме нови и затвърдихме стари игри и любими дейности на децата.  

Занимания по интереси – „Екоклуб“ в IБ клас

Занимания по интереси – Екоклуб в IБ клас са част от иновацията ни. Заниманията ще се провеждат всеки вторник в рамките на учебния процес в класната стая и на открито. „ – Хората имат различни звезди. За тези, които пътуват, звездите са водачи. За други са само малки светлинки.“ „Малкият принц” – Антоан дьо Сент Екзюпери Учениците ще имат възможност да се запознаят с видовете вещества, формата на Земята и нейното движение, Слънчевата система. Ще развият умения за работа в екип. В занимания ще се използват и прилагат иновативни методи за работа с учениците за развиване на тяхното въображение, фантазия Прочети повече

Занимания по интереси – Клуб „Изящни изкуства“ в IА и IБ клас

Занимания по интереси – Клуб „Изящни изкуства“ в IА и IБ клас са част от иновацията ни. Всеки четвъртък, в рамките на учебния процес, учениците имат възможност да развият своето творческо мислене и усет към цветовете и формите, усет към изкуството и природата, формиране на естетически вкус. По време на занятията учениците ще работят с различни видове материали и техники. Ще изработват пана от естествени природни материали, картички, картини и украса, които ще се използват за празнични изложби /коледно-новогодишна, великденска и др./.По този начин ще се формират творчески и естетически умения и намаляване на агресията и апатията в училище. Учениците Прочети повече

Занимания по интереси „Екоклуб“ в IА клас

Занимания по интереси Екоклуб в IА клас са част от иновациите ни. Всеки понеделник в рамките на учебния процес, учениците ще имат възможност да участват в мероприятия, свързани с опазване на околната среда и чистотата в родното училище. Идеята е и да се осмисли свободното време на децата в полза на връзката им с природата и навиците за опазването й. Създават се традиции те разделно да събират отпадъците и естетически да оформят парка и училищния двор. Мотото на клуба е: „Подай ръка и ти си част от природата! Промяната започва от нас самите!“ Природата разчита на всеки един от нас да Прочети повече

Откриване на Национална изложба на ученическото творчество „ЗАЕДНО“ 2021г.

Скъпи приятели, С огромно удоволствие Ви каним на откриването на петата Национална изложба на ученическото творчество „ЗАЕДНО“ Заповядайте на 16.06.2021г. от 17:00 часа на площад „Възраждане“ – град Лясковец, където ви очакват много изненади!