АКАДЕМИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Начално училище “Цани Гинчев” – град Лясковец учреди своя Академия за родители. Мисията й е да подпомага процеса на взаимодействие между училище и родители. Срещите ще са през цялата учебна година и ще са посветени на конкретни теми, свързани с актуални проблеми на училищното образование.

Учредяване на Академията за родители – 18.04.2017 г.