БЮДЖЕТ

2024 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първото тримесечие на 2024 г.

Бюджет за 2024 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

2023 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за третото тримесечие на 2023 г.

Бюджет за 2023 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за второто тримесечие на 2023 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за първото тримесечие на 2023 г.

2022 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за третото тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за второто тримесечие на 2022 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2022 г.

Бюджет за 2022 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

2021 година

Бюджет за 2021. година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

.Изпълнение на бюджета по параграфи за първото тримесечие на 2021 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за второто тримесечие на 2021 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за третото тримесечие на 2021 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за четвъртото тримесечие на 2021 г.

2020 година

Бюджет за 2020. година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за второто тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за третото тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за четвъртото тримесечие на 2020 г.

2019 година

Бюджет за 2019. година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2019 г.

 Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2019 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2019 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за четърто тримесечие на 2019 г.

2018 година

Бюджет за 2018. година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета по параграфи за четвърто тримесечие на 2018 г.

2017 година

Бюджет за 2017 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2017 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2017-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2017-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2017-та година

2016 година

Бюджет за 2016 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2016-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо и второ тримесечие на 2016-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо, второ и трето тримесечие на 2016-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2016-та година