УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2022/2023 година

Председател: Георги Георгиев – IV клас

Членове:

Ивана Зангова – I клас
Ева Табакова – I клас
Йордан Георгиев – II A клас
Теодор Тодоров – II A клас
Даниел Ангелов – II Б клас
Рая Костова – II Б клас
Росен Шипстоун – III клас
Ивайла Драганска – III клас
Георги Георгиев – IV клас
Ивайло Дюлгяров – IV клас

Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2020/2021 година

Председател: Андриан Драгански – IV Б клас

Членове:
Виктория Георгиева – IV А клас
Петя Стамова – IV А клас
Ивайла Момъкова – IV А клас
Николай Павлов – IV Б клас
Елица Кирчева – IV Б клас
Петър Ночев – II клас
Никол Нинова – II клас
Велина Стоянова – II клас
Ивайла Драганска – I клас
Димитър Стойков – I клас
Георги Семов – I клас


Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2019/2020 година

Председател: Цветина Чергиланова – IV клас

Членове:
Николас Георгиев – IV клас
Преслав Пенчев – IV  клас
Петя Стамова – III А клас
Виктор Гугучков – III А клас
Цветомир Бенков – III А клас
Мирая Маринчева – III Б клас
Елица Кирчева – III Б клас
Йоанна Кирчева – III Б клас
Ивайло Дюлгяров – I клас
Сияна Манолова – I клас


Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2018/2019 година

Председател: Михаела Георгиева – IV клас

Членове:
Виктор Гугучков – II А клас
Андриан Драгански – II Б клас
Калоян Стефанов Капнилов – III клас
Йоана Китова – IV клас
Мариян Бонев – IV клас
Невена Зангова – IV клас


Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2017/2018 година

Председател – Карина Ибрямова Ибрямова – IV клас

Заместник-председател – Мирослав Симчов Стоянов – IV клас

Членове:
Петя Бориславова Стамова – I А клас
Стефани Стефанова Костадинова – I Б клас
Калоян Стефанов Капнилов – II клас
Йоана Кирилова Китова – III клас
Михаела Георгиева Георгиева – III клас

 

–––––––––––––––––––––––––

Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2016/2017 година

Председател – Мартина Руменова Димитрова – III клас

Членове:
Николас Мирославов Георгиев – I клас
Мартин Димитров Димитров – I клас
Емилиян Петров Диманов – II клас
Ивайла Веселинова Димитрова – II клас
Мариян Петров Бонев – II клас
Карина Ибрямова Ибрямова – III клас
Елица Михалева Димова – III клас
Дарина Андреу Хараламбус – IV клас
Дария Деянова Стаменова – IV клас
Радостин Руменов Червендончев – IV клас