АЛУМНИ КЛУБ

Начално училище „Цани Гинчев” – град Лясковец издирва своите бивши възпитаници. Акцията се провежда във връзка с отбелязването на две много важни годишнини, свързани с историята на училището – 200 години образователно дело в Лясковец и 110 години от построяването на училищната сграда.
Алумни клуб е съществено допълнение към важната обществена дейност на училището. За да станете членове на клуба е нужно да попълните формуляр, който съдържа кратка информация за реализацията Ви към момента. При въпроси можете да се обърнете към Иван Пейчев – заместник-директор на телефон 0878 184 405 или да пишете на следния електронен адрес – deputydirector@nucginchev.com

Педагогическият екип на училището вярва, че трябва да съхраним традициите и да пазим миналото си и в тази връзка Ви кани да станете част от училищния живот и вземането на решения, касаещи организацията на различни класни и извънкласни мероприятия.
Формуляра можете да намерите на адрес – https://goo.gl/forms/NndNHtkYOb7KKvdF3