УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебна 2020/2021 година

 Училищен учебен план – I клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – II клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – III клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – IV а клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – IV б клас – 2020-2021 г.

Учебна 2019/2020 година

Училищен учебен план – I клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – II клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – III a клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – III б клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – IV клас – 2019-2020 г.

Учебна 2018/2019 година

Училищен учебен план – I клас

Училищен учебен план – II А клас

Училищен учебен план – II Б клас

Училищен учебен план – III клас

Училищен учебен план – IV клас