УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план – I клас – учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план – II клас – учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план – III А клас – учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план – III Б клас – учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план – IV клас – учебна 2023/2024 година

 

Учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план – I клас – учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план – II A клас – учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план – II Б клас – учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план – III клас – учебна 2022/2023 година

Училищен учебен план – IV клас – учебна 2022/2023 година

Учебна 2021/2022 година

Училищен учебен план – IА клас – учебна 2021-2022 година

Училищен учебен план – IБ клас – учебна 2021-2022 година

Училищен учебен план – II клас – учебна 2021-2022 година

Училищен учебен план – III клас – учебна 2021-2022 година

Училищен учебен план – IV клас – учебна 2021-2022 година

Учебна 2020/2021 година

 Училищен учебен план – I клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – II клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – III клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – IV а клас – 2020-2021 г.

Училищен учебен план – IV б клас – 2020-2021 г.

Учебна 2019/2020 година

Училищен учебен план – I клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – II клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – III a клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – III б клас – 2019-2020 г.

Училищен учебен план – IV клас – 2019-2020 г.

Учебна 2018/2019 година

Училищен учебен план – I клас

Училищен учебен план – II А клас

Училищен учебен план – II Б клас

Училищен учебен план – III клас

Училищен учебен план – IV клас