ВИДЕО

Видеовизитка на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец – ноември 2019 година

 НУ „Цани Гинчев“ – различното училище, в което децата са равни – 5.12.2017 г.

Интервю с Мариела Терзиева – октомври 2017 година

Учителско есе за „различните“ деца лауреат в конкурс – 18 юли 2017 година

200 години образователно дело в Лясковец и 110 години от построяването на сградата на НУ „Цани Гинчев“

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец през учебната 2016/2017 годиина

Децата със Синдром на Даун имат място в масовите училища – 10.03.2017 г.

Първа национална изложба на творчество на деца със СОП откриха в Лясковец – 20.01.2017 г.

Лясковското НУ „Цани Гинчев“ готви национална изложба с рисунки на деца със СОП – 15.12.2016 г.

По-добра екипна работа и повече средства за приобщаването на децата със СОП в училище – 17.10.2016 г.

Първата психологическа лаборатория в училище в област Велико Търново – октомври 2016 година

Първата училищна психологическа лаборатория в област Велико Тъ…

За общата и допълнителната подкрепа в училище и нашите добри практики

Публикувахте от Иван Пейчев – психолог в Вторник, 27 декември 2016 г.