Регламент на Националната изложба

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” – ГРАД ЛЯСКОВЕЦ

с любезното съдействие на:

ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

ОРГАНИЗИРАТ

 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО „ЗАЕДНО”

Цел:
Целите на изложбата са:
1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.
2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности.
3. Да популяризира приобщаването като процес.

Регламент:
Право на участие имат всички ученици от I до IV клас (включително и ученици със СОП)
● Всеки участник представя по една рисунка.
Размер на рисунките: A4.
Тема на рисунките: “Учим, играем и живеем заедно”.
Материали и техника на рисуване: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал.
• На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
     ● име, презиме и фамилия на автора;
     ● възраст и клас;
     ● Диагноза / заболяване / състояние (при участници със СОП)
     ● име на училището или друга институция;
     ● пълен и точен адрес на училището или друга институция;
     ● телефон и e-mail за контакт.

Творбите НЕ СЕ връщат.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Рисунките да се изпратят в срок до 28.02.2018 г. на следния адрес:
град Лясковец 5140
ул. „Петър Оджаков” №1
Начално училище „Цани Гинчев”
за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.

Жури, определено със заповед на кмета на община Лясковец, разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията, рисунки, за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група). За участниците със специални образователни потребности ще има поощрителни награди.

Изложбата ще бъде официално открита на 20 април 2018 година в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец.

Изложбата ще може да бъде разгледана от 20 април до 10 май 2018 година в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец

За контакти:
Иван Пейчев – 0878 184 405 / ivanpeychev89@gmail.com