Първа Национална изложба на творчеството на ученици със СОП „Заедно”

На 20 януари 2017 година в Начално училище „Цани Гинчев” се откри Национална изложба на творчеството на ученици със специални образователни потребности под надслов „Заедно”. Събитието е с национален мащаб и събра 473 творения в резултат от съвместните усилия на ръководствата на лясковското училище „Цани Гинчев”, на регионално управление на образованието, на общинското ръководство, на учители, специалисти, експерти, родители, които са натоварени с благородната мисия да подкрепят процеса на приобщаване.

За откриването дойдоха заместник-областният управител на област Велико Търново – доц. д-р Любомира Попова, кметът на Община Лясковец – д-р Ивелина Гецова, председателят на Общинския съвет – Даниела Арабаджиева, началникът на регионалното управление по образованието във Велико Търново – инж. Розалия Личева, директори на училища и детски градини, експерти и ресурсни учители от Великотърновска и от много други области на страната, както и много родители и представители на различни НПО-та. Всички заедно се насладиха на кратката музикално-песенна програма на учениците от НУ „Цани Гинчев”, която ги зареди с много празнично настроение.

На всеки участник ще бъдат изпратени грамоти и награди, които регионалните управления на образованието по области ще връчат на децата, участвали в изложбата.

В деня на откриването на изложбата всички гостуващи експерти от различните български училища се включиха и в организираната в НУ „Цани Гинчев” училищна работна среща, където обсъдиха въпроси, свързани с наредбата за приобщаващото образование.

Идеята е инициативата да стане традиционна и да има и международно участие. Целта е да продължава промотирането на приобщаващото образование и да се показва и доказва, че резултатите се случват само когато работим, учим и живеем заедно.

Виртуално издание на Националната изложба