Green management In schools For Sustainability – GIFs

2022-1-RO01-KA220-SCH-000088088

Green management In schools For Sustainability – GIFs

Период: 1.09.2022 г. – 31.08.2024 г.

Проектът GIFs има за цел да популяризира практиките за зелено строителство на европейско ниво, за да отговори на екологичните нужди и да повиши осведомеността на училищния персонал и учителите, както и да им предостави знания и компетенции относно това как да въведат практики за зелено строителство и какви са методологиите, които могат да бъдат използвани за включване на учениците в процеса на прилагане на такива практики.

***

GIFs project aims at promoting green building practices at the European levels to address environmental needs and will raise schools’staff and teachers’awareness and provide them with knowledge and competences regarding how to put in place green building practices and what are the methodologies that can be used to involve the students into the process of implementation of such practices.