Учредяване на Академията за родители

Първата среща на Академията за родители се проведе на 18 април 2017 година в Странноприемница „При Пешо“ с любезното съдействие и подкрепа на Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки”. Целта, която са си поставили организаторите на първата среща, е да активират родителите за подпомогане на превенцията на ранната употреба на алкохол и агресивните прояви в училище. В неформална обстановка, извън училище, в крайпътно заведение под формата на свободна дискусия, чрез решаване на казуси и различни игри, педагогически специалисти, родители и представители на неправителствения сектор достигнаха до пътя, който води до успеха, а именно като работят Прочети повече