BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“

Дейност / Име Тип занимание Ръководител
1 Актьорско майсторство Занимание по интереси Емилия Пенчева
2 Български език и литература – 1 клас Обучителни затруднения Мариела Терзиева
3 Български език и литература – 2 клас Обучителни затруднения Снежана Василева
4 Изящни изкуства Занимание по интереси Станислав Ангелов
5 Испански език Занимание по интереси Александра Евтимова
6 Компютърни умения Занимание по интереси Мариана Жилиева
7 Математика – 1 клас Обучителни затруднения Верка Саламанова
8 Математика – 2 клас Обучителни затруднения Галя Николова
9 Спортна гимнастика Занимание по интереси Андрияна Анчева-Йорданова
10 Таекуондо Занимание по интереси Стефан Купичков