Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“

Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Основни цели:
*Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
*Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
*Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.
Очаквани резултати:
*Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
*Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
*Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

Електронна книга за представяне на националната програма

Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”

Основни цели:
* Привличането на родителите в училищния живот на децата им, което ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда;
* Превръщане на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците;
* Развитие на положителното им отношение към ученето и редовното посещение в училище.
Очаквани резултати:
* Подобряване комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;
* Активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелките;
* Провеждането на едно общо мероприятие на паралелките от 1 до 4 клас.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *