НАСТОЯТЕЛСТВО

Наименование: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“ гр.ЛЯСКОВЕЦ

ЕИК/ПИК: 205213456

Председател на Съвета на настоятелите: АНДРИАНА ДИМИТРОВА

Повече информация можете да намерите в сайта на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Заявление за членство в училищното настоятелство