Достъп до обществена информация

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ( ДОИ ) – 2018 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ( ДОИ ) – 2019 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ( ДОИ ) – 2020 година

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Правомощия на директора на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец

 


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Работно време: от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Телефон: 0898541778

E-mail: direktor@nucginchev.com

Адрес: ул. Петър Оджаков, гр. Лясковец