УЧЕБНИЦИ

Учебна 2018/2019 година

I клас

Учебници
1.                Буквар – изд. „Просвета“
2.                Читанка – изд. „Просвета”
3.                Учебна тетрадка по български език №1 – изд. „Просвета”
4.                Учебна тетрадка по български език №2 – изд. „Просвета”
5.                Учебна тетрадка по български език №3 – изд. „Просвета”
6.                Учебна тетрадка към читанката – изд. „Просвета”
7.                Математика – изд. „Просвета”
8.                Учебна тетрадка по математика №1 – изд. „Просвета”
9.                Учебна тетрадка по математика №2 – изд. „Просвета”
10.             Околен свят – изд. „Просвета”
11.             Учебна тетрадка по околен свят – изд. „Просвета”
12.             Музика – изд. „Просвета плюс”
13.             Изобразително изкуство – изд. „Просвета”
14.             Технологии и предприемачество – изд. „Просвета ”
15.             Албум с приложения и материали по технологии и предприемачество – изд. „Просвета ”

II клас

Учебници
1.        Български език – изд. „Булвест 2000”
2.        Тетрадка по български език №1 – изд. „Булвест 2000”
3.        Тетрадка по български език №2 – изд. „Булвест 2000”
4.        Тетрадка за развитие на речта – изд. „Булвест 2000”
5.        Читанка – изд. „Булвест 2000”
6.        Тетрадка по четене – изд. „Булвест 2000”
7.        Английски език „Longman English” – изд. „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”
8.        Тетрадка по английски език „Longman English” – изд. „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”
9.        Математика – изд. „Булвест 2000”
10.     Тетрадка по математика №1 – изд. „Булвест 2000”
11.     Тетрадка по математика №2 – изд. „Булвест 2000”
12.     Тетрадка по математика №3 – изд. „Булвест 2000”
13.     Околен свят – изд. „Булвест 2000”
14.     Тетрадка по околен свят – изд. „Булвест 2000”
15.     Музика – изд. „Просвета плюс”
16.     Изобразително изкуство – изд. „Просвета плюс”
17.     Домашен бит и техника – изд. „Бит и техника”
18.     Албум с приложения по ДБТ – изд. „Бит и техника”

III клас

Учебници
1.        Български език – изд. „Просвета Плюс”
2.        Тетрадка по български език №1 – изд. „Просвета Плюс”
3.        Тетрадка по български език №2 – изд. „Просвета Плюс”
4.        Читанка – изд. „Просвета Плюс“
5.        Тетрадка по четене – изд. „Просвета Плюс”
6.        Английски език „Hello!” – изд. „Просвета”
7.        Тетрадка по английски език „Hello!” – изд. „Просвета”
8.        Математика – изд. „Просвета Плюс”
9.        Тетрадка по математика №1 – изд. . „Просвета Плюс”
10.     Тетрадка по математика №2 – изд. . „Просвета Плюс”
11.     Човекът и обществото – изд. . „Просвета Плюс”
12.     Тетрадка човекът и обществото – изд.  „Просвета Плюс”
13.     Човекът и природата – изд. . „Просвета Плюс”
14.     Тетрадка човекът и природата – изд.  „Просвета Плюс”
15.     Музика – изд. „Просвета Плюс”
16.     Изобразително изкуство – изд. „Просвета”
17.     Компютърно моделиране – изд. „Просвета“
18.     Технологии и предприемачество – изд. „Просвета”
19.     Албум с приложения по ТП – изд. „Просвета”

IV клас

Учебници
1.        Български език – изд. „Булвест 2000”
2.        Тетрадка по български език №1 – изд. „Булвест 2000”
3.        Тетрадка по български език №2 – изд. „Булвест 2000”
4.        Тетрадка за развитие на речта – изд. „Булвест 2000”
5.        Читанка – изд. „Булвест 2000”
6.        Тетрадка по четене – изд. „Булвест 2000”
7.        Английски език „Hello!” – изд. „Просвета”
8.        Учебна тетрадка по английски език „Hello!” – изд. „Просвета”
9.        Математика – изд. „Булвест 2000”
10.     Тетрадка по математика №1 – изд. „Булвест 2000”
11.     Тетрадка по математика №2 – изд. „Булвест 2000”
12.     Човекът и обществото – изд. „Булвест 2000”
13.     Тетрадка човекът и обществото – изд. „Булвест 2000”
14.     Човекът и природата – изд. „Булвест 2000”
15.     Тетрадка човекът и природата – изд. „Булвест 2000”
16.     Музика – изд. „Просвета”
17.     Изобразително изкуство – изд. „Просвета”
18.     Домашен бит и техника – изд. „Просвета”
19.     Албум с приложения по ДБТ – изд. „Просвета”