СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Учебна 2022/2023 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 16. 01. 2023 г. до 15. 06. 2023 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 15 09. 2022 г. до 15. 01. 2023 година

Учебна 2021/2022 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 17 01. 2022 г. до 31. 05. 2022 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 15. 09. 2021 г. до 14. 01. 2022 година

Учебна 2020/2021 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 15. 09. 2020 г. до 15. 01. 2021 година

Седмично разписание за провеждане на дигитални занятия с учениците от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през периода от 14.12.2020 г. до 21.12.2020 г.

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 18. 01. 2021 г. до 14. 06. 2021 година

Седмично разписание за провеждане на дигитални занятия с учениците от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Учебна 2019/2020 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 16. 09. 2019 г. до 19. 01. 2020 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 20. 01. 2020 г. до 16. 06. 2020 година

Седмично разписание за провеждане на дигитални занятия с учениците от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през периода от 23.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Седмично разписание за провеждане на дигитални занятия с учениците от НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец през периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г.

 

Учебна 2018/2019 година

 Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 17. 09. 2018 г. до 20. 01. 2019 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 21. 01. 2019 г. до 31. 05. 2019 година

Учебна 2017/2018 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 22. 01. 2018 г. до 01. 06. 2018 г.

Учебна 2016/2017 година

СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 23. 01. 2017 г. до 30. 05. 2017 година