Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.