НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЗАЕДНО“

Виртуално издание на Четвърта Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ – 26.11.2020г.

Отлагане на откриването на Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“

Виртуално издание на Трета Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ – 12-14 април 2019 година

Първа Национална изложба на творчеството на ученици със СОП „Заедно” – 20 януари 2017 година

Втора Национална изложба на ученическото творчество „Заедно” – 20 април 2018 година