МАТЕРИАЛНА БАЗА

Учебна 2021/2022 година

Всяка класна стая е обзаведена с лаптоп, мултимедиен проектор и мултифункционално устройство.

IА клас  
IБ клас  
 II клас  
III клас  
Ресурсен кабинет Визуализация на изображенията

Визуализация на изображенията

Визуализация на изображенията

Логопедичен кабинет  
Психологическа лаборатория   
Дейности по интереси  
Стол  
Учителска стая  
Коридори  

Учебна 2020/2021 година 

Всяка класна стая е обзаведена с лаптоп, мултимедиен проектор и мултифункционално устройство.

I клас

II клас  

 IVА клас  

IVБ клас  

Ресурсен кабинет
Логопедичен кабинет
Психологическа лаборатория   
Дейности по интереси
Стол
Учителска стая
Коридори  

 

Учебна 2018/2019 година

Всяка класна стая е обзаведена с лаптоп, мултимедиен проектор и мултифункционално устройство.

I клас
IIА клас
IIБ клас
III клас
IV клас
Библиотечно-информационен център
Логопедичен кабинет
Психологическа лаборатория
Дейности по интереси
Стол
Учителска стая
Коридори