КОНТАКТИ

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец
5140, гр. Лясковец
ул. „Петър Оджаков“ №1
ЕИК: 000121607

телефон за връзка 0878 184 405

електронна поща info-300501@edu.mon.bg
  https://www.facebook.com/caniginchev