КОНТАКТИ

Начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец
5140, гр. Лясковец
ул. „Петър Оджаков“ №1
ЕИК: 000121607

0879 346 212 – Директор
0878 184 405 – Заместник-директор
0898 541 778 – Администрация

direktor@nucginchev.com