ИСТОРИЯ И СИМВОЛИ

Кратка история

През първи октомври 1950 г. се закрива една непълна гимназия в град Лясковец и от нея се отделят две начални училища – „Братя Бурови” и „Никола Козлев”. Първото се преименува в Начално училище „Цани Гинчев” – самостоятелно, независимо и със собствен официален печат.
От учебната 1957/1958 година Начално училище „Цани Гинчев” се утвърждава отново като основно, 7 – класно училище с 4 отделения в 7 паралелки и 3 прогимназиални класа в 5 паралелки.
През 1965 г. с построяване на нова училищна сграда в центъра на Лясковец, се извършва поредната реорганизация в училищните структури – прогимназиалните класове от Основно училище „Цани Гинчев” и Основно училище „Никола Козлев” преминават към училище „Максим Райкович”. Отново двете училища – „Цани Гинчев” и „Никола Козлев” са преобразувани в начални. Като такива те съществуват и днес.
От първото килийно училище в махалата „Св. Атанас” до сега, в училище „Цани Гинчев” са работили над 140 учители, в който брой не влизат тези от периодите, когато училището е било филиал, защото за него липсват данни.

Изключително разнообразна е извънкласната дейност в НУ „Цани Гинчев”, както в миналото, така и днес. Наред с редовните учебни занятия, в училището са били сформирани различни групи по интереси и кръжоци – за изучаване на техническо и ЖП дело, авиомоделизъм, кукловодство, училищен хор, спортни отбори. Има период, в който ежемесечно е издаван класен вестник – „Задружен екипаж”.
Днес в НУ „Цани Гинчев” над 100 деца от І до ІV клас. Отборите по гимнастика ежегодно участват в Националните детски олимпийски събори „Юначе”, където печелят призови места в състезанията по гимнастика, рециталите по художествено слово, конкурсите за рисунка и лично творчество.
Групите по занимателен английски език се реализират в областни състезания по английски език и спечелиха първо място в Областния преглед на ученическите театри на английски език.
Налице е тенцендия за увеличаване на педагогическите специалисти в училището.

Училищно знаме

   

Химн на НУ „Цани Гинчев”

С името на Цани Гинчев,
към наука днес вървим.
И в родината ни мила,
нов живот, нов живот с труд градим.

Припев: Светлина в душите ни да грее,
да се учим с радост и любов.
С трепет химните да пеем, пеем
да ни радва Божи благослов.

Делото на Цани Гинчев,
пръска ярка светлина,
то ни вдъхновява в дните
води ни, води ни към бъднина.