Инструктажи

Извънреден инструктаж – COVID-19

Инструктаж за новоназначен служител

Начален инструктаж – ученици

Начален инструктаж – персонал

Начален инструктаж – пътуващи ученици

Начален инструктаж – КК

Начален инструктаж – ТП

Начален инструктаж – ФВС

Периодичен инструктаж – зимни условия

Периодичен инструктаж – ученици

Периодичен инструктаж – персонал

Периодичен инструктаж – пътуващи ученици

Периодичен инструктаж – КК

Периодичен инструктаж – ТП

Периодичен инструктаж – ФВС

Програма за извънреден инструктаж – COVID 19

Инструктаж на работно място – COVID-19

Онлайн инструктаж