Начално училище „Цани Гинчев“ – Приобщаващото училище

 

   Начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец –

 Различното училище, в което всички деца са равни