Извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

З А П О В Е Д

№ 361/19.04.2019 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и представено  мотивирано предложение от назначената със Заповед №345/09.04.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

О П Р Е Д Е Л Я М

  1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:
    • Заявител по Схема „Училищен плод“ –  ЕТ „Русев И.В. – Иван Русев”, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  ЕТ „Русев И.В. – Иван Русев”, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.
  2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

 

Дата: 19.04.2019 г.                                Директор: /п/

                                                               Диана Петкова-Велчева

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *