Покана за участие в учредително събрание

П О К А Н А

за участие в учредително събрание за учредяване на

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

към Начално училище „Цани Гинчев” гр.Лясковец

 

          Съгласно чл.307 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) Инициативен комитет в състав:

 

  1. Диана Николова Петкова-Велчева – директор на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.
  2. Иван Тодоров Пейчев – заместник-директор, учебна дейност в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец
  3. Десислава Георгиева Димитрова – бивш възпитаник на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец

 

Отправя ПОКАНА към всички, които са съпричастни към идеята за подпомагане на образователния и възпитателния процес в Начално училище „Цани Гинчев” гр.Лясковец и желаят да способстват за неговото развитие и просперитет, да вземат участие в учредително събрание за създаване на училищно настоятелство.

Събранието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 17:30 часа в  НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец, като на него ще се приеме устав на настоятелството и ще бъде избран Съвет на настоятелите.

Учредители могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица – учители, възпитатели и други работещи в училището, родители, общественици, научни и културни дейци, представители на бизнеса и пр., както и юридически лица, чиито органи са приели решение да участват в училищното настоятелство.

 

Дата 26.06.2018 г.

                              Инициативен комитет:

  1. /п/

Диана Петкова-Велчева

  1. /п/

Иван Тодоров Пейчев

  1. /п/

Десислава Георгиева Димитрова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *