ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Състав на обществения съвет 2023-2026 година:

Председател: Адриана Маринова Величкова

Членове:

Анита Георгиева Йонкова – родител

Ламбрина Калинова Гецова – родител

Християна Георгиева Велинова – родител

Геновева Цветанова Петрова – експерт “Образование” при община Лясковец – представител на първостепенния разпоредител с бюджета (община Лясковец)

 

ПОКАНА

 

Състав на обществения съвет 2019-2022 година:

Председател: Силвия Руменова Иванова

Членове:

Даниела Димитрова Иванова – родител

Иван Данчев Драгански – родител

Геновева Цветанова Петрова – експерт “Образование” при община Лясковец – представител на първостепенния разпоредител с бюджета (община Лясковец)

Ралица Владова Рашева – представител на малкия и среден бизнес в община Лясковец и спомоществовател на училището.

 

Състав на обществения съвет 2016-2019 година:

Председател: Десислава Иванова Иванова – родител

Членове:

Галина Ангелова Хинова – родител

Петя Иванова Йорданова – родител

Надежда Стефанова Георгиева – родител

Ани Венелинова Нейкова – родител

Ваня Добрева – експерт “Образование” при община Лясковец – представител на първостепенния разпоредител с бюджета (община Лясковец)

Ралица Рашева – представител на малкия и среден бизнес в община Лясковец и спомоществовател на училището.

Резервни членове:

Мария Петрова Тодорова – замества Ваня Добрева

Лидия Григорова Стоянова –  замества Ралица Рашева

Галя Христова Калицова – замества Десислава Иванова Иванова

Геновева Любенова Арабаджиева – замества Галина Ангелова Хинова

Розалия Георгиева Никова – замества Петя Иванова Йорданова

Надежда Николова Гайнурова – замества Надежда Стефанова Георгиева

Цанко Атанасов Брусев – замества Ани Венелинова Нейкова