БЮДЖЕТ

2018 година

Бюджет за 2018. година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2018-та година 

Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2018-та годин

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2018-та година

2017 година

Бюджет за 2017 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2017 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2017-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2017-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2017-та година