БЮДЖЕТ

Бюджет за 2017 година на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец

Изпълнение на бюджета по параграфи за първо тримесечие на 2017 година

Изпълнение на бюджета по параграфи за второ тримесечие на 2017-та година

Изпълнение на бюджета по параграфи за трето тримесечие на 2017-та година