УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2018/2019 година

Председател: Михаела Георгиева – IV клас

Членове:
Виктор Гугучков – II А клас
Андриан Драгански – II Б клас
Калоян Стефанов Капнилов – III клас
Йоана Китова – IV клас
Мариян Бонев – IV клас
Невена Зангова – IV клас


Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2017/2018 година

Председател – Карина Ибрямова Ибрямова – IV клас

Заместник-председател – Мирослав Симчов Стоянов – IV клас

Членове:
Петя Бориславова Стамова – I А клас
Стефани Стефанова Костадинова – I Б клас
Калоян Стефанов Капнилов – II клас
Йоана Кирилова Китова – III клас
Михаела Георгиева Георгиева – III клас

 

–––––––––––––––––––––––––

Поименен списък на Училищния ученически съвет през учебната 2016/2017 година

Председател – Мартина Руменова Димитрова – III клас

Членове:
Николас Мирославов Георгиев – I клас
Мартин Димитров Димитров – I клас
Емилиян Петров Диманов – II клас
Ивайла Веселинова Димитрова – II клас
Мариян Петров Бонев – II клас
Карина Ибрямова Ибрямова – III клас
Елица Михалева Димова – III клас
Дарина Андреу Хараламбус – IV клас
Дария Деянова Стаменова – IV клас
Радостин Руменов Червендончев – IV клас