САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Конспекти – самостоятелна форма на обучение – III клас

Заповед №62/29.10.2021 г. за определяне на ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение през сесия януари – 2022 за учeбната 2021/2022 г

Заповед за изменение на заповед №62/29.10.2021 г.

***

Правила за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение

Конспекти за СФО за учебната 2020-2021 година

КОНСПЕКТИ СФО 1 КЛАС 2020-2021

КОНСПЕКТИ СФО 2 КЛАС 2020-2021

КОНСПЕКТИ СФО 3 КЛАС 2020-2021

ГРАФИК СФО – ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

Конспекти за СФО за учебната 2019-2020 година

КОНСПЕКТИ СФО 1 КЛАС 2019-2020