Психологическа подкрепа

Психологическата подкрепа се осъществява от Нелия Йорданова – училищен психолог.