РЕАЛИЗИРАНИ

  1. „Танцувай с нас” – програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски” – международно партньорство с Полша, Испания, Португалия и Турция;
  2. „Училището – територия на учениците” – „С колорита и красотата на българския фолклор по пътя към Европа”
  3. „Развитие на човешките ресурси” – „Спорт и творчество в училище” в партньорство със СБГД „Юнак”;
  4. „Развитие на човешките ресурси” – „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” в партньорство с Община Лясковец;
  5. „За чиста околна среда” – „Разделно събиране на отпадъци”;
  6. „С грижа за всеки ученик”; „На училище без отсъствия” мярка „Без отсъствия”;
  7. „Училището – територия на учениците” модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;
  8. „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по ЕП „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ – УСПЕХ;
  9. „Училище за толерантност“.