СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Учебна 2018/2019 година

 Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 17. 09. 2018 г. до 20. 01. 2019 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 21. 01. 2019 г. до 31. 05. 2019 година

Учебна 2017/2018 година

Седмично разписание на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 22. 01. 2018 г. до 01. 06. 2018 г.

Учебна 2016/2017 година

СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 23. 01. 2017 г. до 30. 05. 2017 година