ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Извъкласни дейности, предлагани от физически и юридически лица, на територията на училището през учебната  2018- 2019 година

Дейност

Ръководител

Снимка

Таекуондо Стефан Купичков
Футбол Петър Димитров
Детски фолклорен състав „Буровче“ Павлина Кълчишкова – ръководител
Клуб по народно пеене Иван Кълчишков – ръководител
Клуб „Религия“ Зоран Мамучевски 

Училищни групи и клубове:

Клуб „Дигитален свят“ с ръководител Мариана Жилиева (Група I и Група II) 

Гимнастически клуб „Юнак“ с ръководител Андрияна Анчева-Йорданова

Група „Забавна математика“ с ръководител Евгения Коева

Група „Природен свят“ с ръководител Елия Иванова