ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА

Извъкласни дейности, предлагани от физически и юридически лица, на територията на училището през учебната 2019- 2020 година 

Дейност

Ръководител

Снимка

Школа по изящни изкуства Елена Караиванова  
Футбол Петър Димитров  
Клуб „Религия“ Зоран Мамучевски 

Училищни групи и клубове:

Клуб „Дигитален свят“ с ръководител Радина Данаилова (Надежда Миткова)

Група „Занимателна математика“ с ръководител Верка Саламанова

Гимнастически клуб „Юнак“ с ръководител Андрияна Анчева-Йорданова

Клуб по танци “Пъстра въртележка” с ръководител Горица Мирчева

Клуб “Приятелите на Зипи” с ръководител Соня Узунова

Група „Природен свят“ с ръководител Елия Иванова