МАТЕРИАЛНА БАЗА

Учебна 2018/2019 година

Всяка класна стая е обзаведена с лаптоп, мултимедиен проектор и мултифункционално устройство.

I клас
IIА клас
IIБ клас
III клас
IV клас
Библиотечно-информационен център
Логопедичен кабинет
Психологическа лаборатория
Дейности по интереси
Стол
Учителска стая
Коридори