Клуб „Приобщеният родител“

Каузата на клуб „Приобщеният родител” е да предостави на всички родители реални знания и умения за образованието и възпитанието на техните деца и увереност, че могат да се справят с това предизвикателство в живота.

Първа среща на клуба:

Дата: 16.10.2019 г. – тема: „Първият месец на детето в училище – радости и тревоги“

Цели:
– Да се изгради екип от родители, учители и ученици и да се насърчи по-нататъшната му работа;
– Да се споделят емоциите и преживяванията от първия месец на децата в училище;
–  Родителите на първокласниците да се почувстват подкрепени в тази нова за тях роля;
– Чрез споделения опит от четвъртокласниците и техните родители родителите на първокласниците да придобият спокойствие и увереност при справянето с проблемите.

Снимки: