ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020- 2021 ГОДИНА

Извъкласни дейности, предлагани от физически и юридически лица, на територията на училището през учебната 2020- 2021 година 

Футбол Петър Димитров  

Училищни групи и клубове:

Клуб „Аз и природата“ с ръководител Андрияна Анчева-Йорданова

Клуб „Вече съм голям и се справям сам“ с ръководител Мариела Терзиева

Клуб „Малки медиатори“ с ръководител Мая Станева

Клуб „Приказна математика“ с ръководител Верка Саламанова

Клуб “Приятелите на Ябълка” с ръководител Соня Узунова

Клуб по танци “Пъстра въртележка” с ръководител Горица Мирчева

Клуб „Религия“ с ръководител Зоран Мамучевски